Programdömping a Magyar Nemzeti Múzeumban

Programdömping a Magyar Nemzeti Múzeumban a tudomány ünnepe alkalmából, amely idén egybeesik az ingyenesen látogatható Ige-Idők – A reformáció 500 éve című kiállítás finisszázsával.

A tudomány hónapja nyitórendezvényén mi más is kerülhetne középpontba, mint egy olyan könyv, amely a legfrissebb tudományos eredményeket mutatja be! 2017. november 2-án 15 órakor Ujváry Gábor: Bécs és a magyar kulturális külpolitika című könyvének bemutatóján a könyvről beszélget: Hermann Róbert (a Magyar Történelmi Társulat elnöke), Fazekas István (ELTE, BTK, egyetemi docense), Hiller István (a Magyar Országgyűlés alelnöke) és L. Simon László (országgyűlési képviselő). A sorozat második kötete a „Kulturális hídfőállások. A külföldi intézetek, tanszékek és lektorátusok szerepe a magyar kulturális külpolitika történetében” alcímet viseli és a kulturális kölcsönhatások több évszázados múltra visszatekintő összefoglalásán túl a Bécsi Magyar Történeti Intézet, majd a Collegium Hungaricum 1970-es évekig tartó históriájával foglalkozik.

17 órakor Tragédiák és legendák II. Lajos halálához kapcsolódóan címmel Farkas Gábor Farkas tematikus vezetéssel egybekapcsolt előadása kezdődik. Nekünk tényleg Mohács kell?!” – kérdést, amely már a reformáció időszakában is többféle olvasatban merült fel, most az IGE-IDŐK kiállításon járja körbe az előadó: mi is veszett oda 1526. augusztus 29-én, Mohács mezején?

A magyar tudomány napján, 2017. november 3-án 17 órakor a Politikum és reformáció című történész-kerekasztal beszélgetés azt vizsgálja, hogyan hatott a reformáció a politika gyakorlatára és elméletére Európában és Magyarországon. A folyamat a politikai hatalom és az egyház viszonyának megváltozását a hatalom felfogásának módosulását és kibővülését,  a hagyományos politikai jogok újraértelmezését jelentette. A beszélgetés moderátora: Varga Benedek, az MNM főigazgatója, meghívott vendégek: Kőszeghy Péter (MTA-BTK ITI, tudományos főmunkatárs), Hörcher Ferenc (MTAS-BTK Filozófiai Intézet, igazgató) és Fazekas Csaba (ME-Politikatudományintézet, egyetemi docens).

2017. november 4-én 11 órakor, az Ige-Idők című kiállításban Kiss Erika, a kiállítás kurátora vezetésével ismerhetik meg a látogatók a magyarországi reformáció történetének folyton változó, összetett viszonyait.

14 órakor „Regénybe zárt sorsok – erdélyi protestáns nagyasszonyok” címmel Ugron Zsolna és Várkonyi Gábor előadásában a regényhős és a forrásokban magát megmutató 17. századi arisztokrata karaktere bontakozik ki.

17 órakor Omnes gentes – a protestantizmus nyelvi, és etnikai viszonyai a Kárpát-medencében című kerekasztal-beszélgetésen az anyanyelv és felekezet kérdéskörét vizsgálják meghívott vendégeink: Kiss Gy. Csaba (ELTE-BTK Művelődéstörténeti Tanszék, irodalomtörténész), Csepregi Zoltán (Evangélikus Hittudományi Egyetem, egyetemi tanár), Nagy Levente (ELTE-BTK Román Filológiai Tanszék, egyetemi docens), Kertész Botond (Evangélikus Országos Múzeum, tudományos főmunkatárs).

2017. november 5-én, 14 órakor, az Ige-Idők – A reformáció 500 éve című kiállítás zárónapján Kiss Erika, a kiállítás kurátora utolsó alkalommal vezeti végig a látogatókat a tárlaton, majd 16 órakor a REC Trió Luthertől Telemannig című barokk zenei kamarakoncertje hallható. A műsorban Luther-énekek is megszólalnak.

Az Ige-Idők – A reformáció 500 éve című kiállítás 2017. november 2. – november 5. között hosszabbított nyitva tartással, ingyenesen látogatható 10.00–21.00 óráig.

Helyszín:

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

www.mnm.hu, www.facebook/nemzetimuzeum