Megjelent a Magyar Statisztikai Évkönyv, 2016

A magyar statisztikai szolgálat 1867. évi megalapítása után öt évvel Keleti Károly és kollégái útjára bocsájtották a Magyar Statisztikai Évkönyvet, amelyet eredetileg 12 – egy-egy szakstatisztikai területet felölelő, elkészültük pillanatában megjelentetett – füzet egybefoglalásaként adtak ki. 1893-ban aztán új szerkezetű évkönyv látott napvilágot, amelynek előszavában Jekelfalussy József – aki Keleti Károly után a Központi Statisztikai Hivatal második elnöke volt – máig érvényes módon foglalta össze annak fő ismérveit: „…a világos felosztás, az adatok czélszerü csoportositása és okszerü egymásutánja, kapcsolatban a kellő helyen alkalmazott százalékos és egyéb viszonyitásokkal, hogy – a mint mondani szokás – >>a számok úgyszólván maguktól beszéljenek<<, – további kelléke a tömörség, minthogy csak tömör szerkezet mellett van biztositva a könnyű áttekinthetőség és végül a teljesség, hogy a mű kis kézikönyv alakjában a társadalmi és állami életnek minden közérdekü mozzanatát felölelje.”

A fenti célok figyelembevételével készül napjainkban is a Magyar Statisztikai Évkönyv, a KSH egyik legfontosabb összefoglaló kiadványa. A kötet 484 táblája a Magyarországot érintő legfontosabb jelenségek statisztikai megragadásához nyújt átfogó képet, területi és nemzetközi összehasonlítást biztosít, a hosszú idősorok segítségével pedig az időbeli változások tekinthetők át.

Ebben az évben – az állandóság szem előtt tartása mellett – egy jelentős újítással segítjük a kötet használhatóságát: az ágazati fejezetek elején összefoglaló táblákat helyeztünk el az adott ágazat általános gazdasági jellemzőiről.

Az évkönyv internetes melléklettel jelenik meg, ahol a kiadvány pdf formátumú változata mellett további feldolgozásra alkalmas táblák és fogalomtár is elérhető.