Még 2 hétig tart a közösségi adománygyűjtés

  • A Mira Ház célja, hogy befogadó teret teremtsen Budapesten élő külföldieknek, menekülteknek és helyieknek a találkozásra és az egymástól tanulásra.
  • Minden héten díjmentes közösségi programok és oktatási tevékenység zajlik náluk gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Az új, Lujza ingatlan felújításához, bebútorozásához a közösség segítségére is szükség van.
  • Az Mira Ház üzemeltetője az Artemisszió Alapítvány, akik közösségi adománygyűjtéssel legalább 850.000 Ft-ot szeretnének összegyűjteni az új Mira Ház felújítására. Az összeg mintegy 50%-a a kampány vége előtt 2 héttel még hiányzik.

A Mira közösségről és a Mira Házról

Az Artemisszió Alapítvány által működtetett Mira közösség az UNHCR segítségével jött létre 2016-ban. “Kezdetben az Artemisszió Alapítvány Pál utcai irodájában voltak a közösségi programok, majd nagy örömünkre 2018-tól közösségi terünk is lett, akkor még az Útilapu Hálózat Open Doors Hungary munkacsoportjával közösen üzemeltettük. 2022 eleje óta egyedül működtetjük a Mirát, amit most kinőttünk, ezért kellett új hely után néznünk” – mondja vissza Kisgyura Eszter, a Mira Ház koordinátora.

A közösségi ház célja, hogy befogadó teret teremtsen Budapesten élő külföldieknek, menekülteknek és az az interkulturális találkozásokra nyitott helyieknek, és lehetőséget biztosítson számukra a találkozásra és az egymástól tanulásra. Emellett a Mira Ház díjmentesen szervez közösségi, oktatási és integrációs programokat.

2022-ben az Ukrajnában zajló háború következményeképpen a Mira Háznak fel kellett készülnie és választ adni a nagy számú Ukrajnából menekülő ember érkezésére. A segítségkérők számával együtt a mirás programok résztvevőszáma is megnőtt, emellett az ukrán krízis hatására a magyar társadalomban időszakosan nagyobb segítő szándék volt megfigyelhető. Így 2022-ben 155 közösségi program került megrendezésre, körülbelül 2000 résztvevővel, szemben a 2021-es 500 fős eléréssel.

A Mira Házban zajló programokról

A Mira Házban közösségi, oktatási és integrációs programok is zajlanak.

Oktatási tevékenység: A mirás önkéntesek gyermekek számára korrepetálást szerveznek, illetve gyermekek és felnőttek számára is elérhetőek az önkéntesek által, ingyenesen megvalósuló magyar nyelvi órák. 2022-ben összesen 16 önkéntes tanár tanított magyar nyelvre 92 tanulót, díjmentesen. 2022. december végére 4-7 fős osztályokban 12 tanulócsoportot koordinált a Mira Ház, több mint 50 fős létszámmal.

Közösségi programok: 2022-ben a 155 közösségi program került megrendezésre a Mira Házban. Ezen belül voltak nagyobb ünnepségek (pl. Perzsa Újév, Diwali, Karácsony), interkulturális estek (pl. Sierra Leone, Ukrajna, Mexikó estek), közösségi események (pl. jóga – és táncórák, versolvasó est, karaoke, társasjáték- és filmestek), kreatív foglalkozások külön nőknek és gyerekeknek, idegen nyelvi társalgási klubok, nagyobb szabású családi programok (pl. Gödöllői kastély látogatása, Dunakanyarban biciklizés, múzeumlátogatások), ingyenes nyári táborok. Emellett évek óta működik a Mira főleg menekültekből álló labdarúgócsapata, amely rendszeresen edz és játszik barátságos mérkőzéseket más amatőr labdarúgóklubokkal.

Integrációs programok: Az újonnan érkezettek integrációjának elősegítése munkaalkalmassági tréningek is megvalósulnak a Mirában, valamint 6 orientációs klub is megrendezésre került meghívott előadókkal, hogy többet megtudjanak a mirás külföldiek a magyar rendszerekről és szokásokról (pl. egészségügy, oktatás, tömegközlekedés, vállalkozás alapítása). A nemrég Magyarországra érkezett menekültek és bevándorlók számára mentorprogramot szerveznek, amelyben önkéntesek segítenek egy-egy bevándorlót a mindennapokban való boldogulásban.

Mire gyűjtenek a közösségi adománygyűjtési kampányban?

Az Artemisszió közösségi adománygyűjtési kampánya májusban indult. A cél 850.000 Ft összegyűjtése, amelyből az új Mira Ház felújítását finanszíroznák. Júniustól ugyanis egy VIII. kerületi Lujza utcai ingatlanba kölotözött a Mira.

Mi igazából nagyon örülünk, hogy kinőttük a Mirát, mert ez azt jelenti, hogy sokkal többen megtaláltak minket, és járnak hozzánk és a közösségünk aktív részesei, illetve ők maguk is szerveznek egymásnak, a közösségnek programokat, tehát ez mindenképp egy sikertörténet” – mondja Kisgyura Eszter.Az új tér sokkal több program párhuzamos megvalósítására ad majd lehetőséget, ugyanakkor felújításra és bútorokra szorul. “A régi Mira Házban sokszor előfordult, hogy adott programokra (pl. Ramadán-ünneplés) a jelentkezők száma elérte a 100 főt is, ennyi ember befogadására azonban a korábbi tér nem volt alkalmas.”

Az adományokra azért van szükségünk, hogy a nagyobb helyet otthonosan berendezhessük, és úgy hogy továbbra is tudjuk biztosítani a közösségi és oktatási programjainkat, melyek sajnos sok pénzbe kerülnek” – feleli Kisgyura Eszter arra a kérdésre, hogy pontosan miért döntött az Artemisszió a közösségi adománygyűjtés mellett.

A Lujza utcai ingatlan sokkal nagyobb: egy nagy közösségi helyiség és 3 kisebb szoba áll majd rendelkezésre, így akkor több párhuzamos program és tanóra egy időben való megvalósítása is lehetséges lesz. A kis szobák közül 2 oktatóterem, egy pedig gyereksarok lesz, a nagy közösségi helyiségben pedig a szociális programok, közös étkezések, tréningek, orientrációs programok valósulhatnak majd meg. Jelenleg azonban jelentős mennyiségű bútor, oktatási, konyhai és egyéb felszerelés hiányzik, valamint egyes helyiségeknek még sa burkolása is várat magára. Bár az Artemisszió pályázott bútor adományra nagyobb láncoknál, sajnos ez nem járt sikerrel.

Ha nem készül el időben a közösségi tér, félő, hogy nem a Mira Ház nem tudja majd olyan mennyiségben és minőségben tartani programjait és oktatási tevékenységét, amilyenben igény lenne rá. Jelenleg is több tucat menekült és bevándorló gyermek és felnőtt vár korrepetálásra vagy arra, hogy a Mirában tanulhasson magyarul.

Miért érdemes segíteni?

A közösségi tér fenntartása komoly anyagi erőforrásokat igényel, “ugyanakkor nehézséget jelent a programok és az ingatlan felszereléseire az anyagi források előteremtése” – jelenti ki Eszter. “A Mirát az Artemisszió Alapítvány üzemelteti, ugyanakkor csak limitáltan tudunk pályázatokra hagyatkozni, a közösség tagjaitól pedig csak adományokat fogadunk el, tagdíjat nem.” Rendszeres vagy vállalati adományokat az Artemisszió nem gyakran kap, kormányzati támogatásokra a menekülteket támogató tevékenységéből kifolyóan szintén nem igazán számíthat.

A Mirát jelenleg az Artemisszió öt fizetett munkatársa, valamint egy önkéntesekből álló 15-20 fős “core team” működteti. A közösségen belül 30 szerződött önkéntes van, akik mentorként vagy tanárként járulnak hozzá a Mira munkájához, de ezen felül sok más aktív Mira-tag vállal időről időre önkéntesen programszervezési feladatokat. A Mira Ház munkáját egy közel 300 fős aktív közösség köré építi, viszont folyamatos cél további résztvevők és önkéntesek bevonása.

A Budapestre érkező menekültek számára sokszor a Mira közösség az egyetlen híd, ami összeköti őket a szélesebb magyarországi társadalommal. A Mira egy nagyon fontos, társadalmilag hasznos munkát egyedülálló módon végez el, mindezt nagyon limitált forrásokból, a közösség erejét hasznosítva.

Bár a tagdíj bevezetése talán könnyíthetné a tervezést a Mira számára, Kisgyura Eszter a Mira segítő mivoltát emeli ki: “Nagyon fontosnak tartjuk, hogy továbbra is ingyen biztosítsunk minden programot és felszerelést, hogy a Mira Ház mindenki számára hozzáférhető legyen. Ezért nagyon kérjük azokat, akik hisznek az ügyünkben, azok adományozzanak az új Mira Ház számára.”

Az Artemisszió Alapítványról

Az Artemisszió Alapítvány 1998 óta működő nonprofit, közhasznú szervezet. Az Alapítvány fiatal kulturális antropológusok kezdeményezéseként jött létre, akik tudásukat a társadalmi és egyéni fejlődés és a nyitott gondolkodás alakításának szolgálatába szerették volna állítani. Az alapítvány szakembereinek fókuszában az interkulturalitás, a migráció, a globális nevelés, fenntarthatóság, a kritikai gondolkodás, a társadalmi befogadás témakörei állnak. Azért van szükség a munkájukra, mert a globalizálódó világban a békés egymás mellett éléshez a kulturális sokféleség megértése szükséges kompetenciává vált.

Az Artemisszió egyedülálló helyet foglal el a magyar migráció-orientált civil szervezetek között, hiszen interkulturális szervezetként való öndefiníciója egyenlő távolságba helyezi az alapítványt az újonnan érkezők és a befogadó társadalom között. Az Artemisszió oktatási, részvételi, művészetterápiás módszerekkel, módszertani fejlesztéssel dolgozik ezen témák népszerűsítésén, emellett nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítésre.

Az Artemisszió menedékkérőkkel és menekültekkel 2005-ben kezdett el dolgozni, szoros együttműködésben az akkor még meglévő befogadóállomásokkal Bicskén, Debrecenben és Békéscsabán. Az alapítvány azóta is szorosan követi a menedékjogi eljárások és intézmények változásait, 2005 óta pedig folyamatosan koordináltak integrációs programokat bevándorlók számára. 2015-ben, az Artemisszió az integráció közösségi megközelítése mellett döntött, és létrehozott egy interkulturális közösséget, amely biztonságos teret kínál a kényszerű és önkéntes migránsoknak.

Közösségi adománygyűjtési kampány: https://adjukossze.hu/adomanygyujtes/2986