A Magvető karácsonyi ajánlata

 Családról, szerelemről, emberi kapcsolatokról

Anna Gavalda: Életre kelni

Fordította: Tótfalusi Ágnes

Anna Gavalda: Életre kelniA népszerű francia szerző könyveit olvasni mindig eleven élmény. Új kötete sorsfordító találkozásokról szól: olyan találkozásokról, amelyek képesek megváltoztatni szereplőik életét, vagy legalább újraértelmezni viszonyaikat. A barátság, a figyelem, a másik történetének megismerése képes lehet feltörni a magány páncélját. Nincs olyan reményvesztett helyzet, ahonnan ne lehetne felállni: ezt sugallják Gavalda magával ragadó történetei.


Megrendelés
Megjelenés: 2017. november 20.
Oldalszám: 256 oldal
Méret: 125 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3299 Ft
ISBN: 978 963 14 3606 8

 

 

Grecsó Krisztián: Harminc év napsütés

Egy csendes kalendárium

Vajon a család jelentheti-e nekünk az otthont az időben, vagy minden alkalommal újra meg kell küzdenünk ezért az otthonosságért? Grecsó Krisztián történetei legszemélyesebb emlékeinket idézhetik fel: a nagymamákkal töltött nyarakat, a szabálytalan karácsonyestéket, az önálló élet első bizonytalan lépéseit, a hosszú vágyakozásokat és a rövid találkozásokat.
A szerzővel ismerős terepen barangolhatunk, mégis minden más. A falu és város közötti kulturális váltások megélése, a helyekhez és helyzetekhez való visszatérés ambivalenciája most is ott van az írásokban, de mindent közelről látunk, így a történetek egyszerre komikusak és drámaiak.
Harminc év napsütés olyan, mint egy varázslatos kalendárium, benne a generációk közötti kommunikáció lehetőségei és lehetetlenségei, a velünk élő múlt kiismerhetetlen történetei.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. szeptember 18.
Oldalszám: 240 oldal
Méret: 125 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3299 Ft
ISBN: 978 963 14 3598 6

 

 

Karl Ove Knausgård: Szerelem – Harcom 2.

Fordította: Petrikovics Edit

Karl Ove Knausgård: Szerelem – Harcom 2.Hogyan lehet alkotni a családi boldogság mellett, amikor a mindennapokat a babakocsizások és a szülői értekezletek tagolják? Knausgård most is a problémák mélyére néz: mit jelenthet a férfiszerep napjainkban? Mi az erő, és mi a gyengédség? Miképpen viszonyul egymáshoz a szabadság és a boldogság?
Szerelem lapjain folytatódik Karl Ove Knausgård küzdelmekkel teli életének története. Az önéletrajzi regényben az elvált író Stockholmba költözik, és kénytelen egyszerre folytatni és újrakezdeni az életét. Itt találkozik második feleségével, leendő gyermekei anyjával. A norvég író hatkötetes regényfolyamának darabjai nem egyenes folytatások, inkább folyamatos újrakezdések és bejárások. Nyitások a létezés újabb és újabb feltáruló zárványai felé. Bárhol kezdjük is olvasni, egy ponton a saját életünkre tudunk rápillantani.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. október 25.
Oldalszám: 588 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 4999 Ft
ISBN: 978 963 14 3605 1

 

 

Rakovszky Zsuzsa: Célia

Családregény család nélkül

Rakovszky Zsuzsa új könyve különleges családregény, a családok hiányairól, a negatív töltésekről. Az egymás mellett élő emberek boldogságkereséséről és társas magányáról. Az egymás melletti elbeszélésről. Vonzásokról és taszításokról. Lázadásról és szabadságról. A példák és minták fontosságáról, arról, mi adható tovább és mi szakad meg sorsszerűen a nemzedékek között. A regény elbeszélője évtizedekkel később értesül arról, lehet, hogy van egy lánya – így kerül az életébe a húszéves éves Célia. Miközben egy gyakorlatilag ismeretlen embernek kell apaként segítenie, óhatatlanul rápillant saját élete idegenségére és gyermeki mivoltára is. A Célia lendületes, érzékeny próza, színes humorral, jól felépített fordulatokkal és a szerzőre jellemző lírai karakterű nagyításokkal, lelki röntgenfelvételekkel.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. június 6.
Oldalszám: 312 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3699 Ft
ISBN: 978 963 14 3524 5

 

 

Vida Gábor: Egy dadogás története

Erdély önéletrajza

„Szülőföldet akartam írni magamnak, mintha csak úgy volna az, hogy írunk egyet, amikor arra van szükség, hogy legyen, vagy lett volna. Senki sem találhat ki magának szülőföldet a semmiből, mindenki hozott anyagból dolgozik.” – ez a hozott anyag ebben a remek regényben Vida Gábor életrajza, amelybe beletartozik édesapja és édesanyja élettörténete mellett, az előző nemzedékek históriája és Erdély történelme is. Az Arad melletti Kisjenőn felnövő író apai ága a mai magyar határtól pár kilométerre élt, anyja Barótról, Székelyföld mélyéről érkezett; ekképpen e két végpont között Erdély egyszerre lesz metafora és nagyon is valóságos ütközőtér, ahol a különböző vallások, nyelvváltozatok, mentalitások, reflexek és tájak játszanak fontos szerepet: formálnak karaktert, adnak távlatot. „Ugyan mi lehetne más a szabadság, ha nem a hitnek a tudással és a valósággal való egybehangzása?” – teszi fel a kérdést a regény lapjain.
Az Egy dadogás története így lesz egy írói pályakép, egy térségnek és magának az önéletrajziságnak is a fantasztikus regénye.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. június 6.
Oldalszám: 376 oldal
Méret: 120 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3699 Ft
ISBN: 978 963 14 3572 6

 

 

Tények és Tanúk – személyes történelem

Heltai Jenő: Négy fal között

Naplójegyzetek 1944–1945

Heltai Jenő: Négy fal közöttA Magvető Kiadó régi adósságot törleszt, amikor Heltai Jenő kéziratban maradt, mindmáig kiadatlan háborús naplóinak publikálására vállalkozik. Az örökösök döntése következtében a szöveg több mint hetven év után most láthat napvilágot, amikor a történetnek már valamennyi szereplője elhunyt. A szerző így írt a keletkezés körülményeiről: „A német bevonulás napján határoztam el, hogy napról napra pontosan följegyzem, mi történik körülöttem és velem. 1944. március 19-én fogtam bele a naplóírásba. Körülbelül egy esztendeig, 1945 márciusáig írtam ezt a naplót. Följegyzéseimet, alig tizenkét keserves hónap keserű gyümölcsét aktatáskámban mindenféle viharokon keresztül rendületlenül magammal cipeltem.” Heltai Jenő naplóját magyarázó jegyzetekkel, annotált névmutatóval ellátva tesszük közzé a szerző halálának hatvanadik évfordulóján.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. szeptember 29.
Oldalszám: 628 oldal
Méret: 124 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 5499 Ft
ISBN: 978 963 14 3532 0

 

 

Király István: Napló 1956–1989

A Kádár-kor Isteni Színjátéka

Király Istvánt azok is ismerik, akik nem ismerik: ha máshonnan nem, akkor a középiskolai tankönyvekből, Ady kiváló értelmezőjeként, a mégis-morál fogalom megalkotójaként. Király István azonban nemcsak jelentős irodalomtudós volt, hanem egyben a Kádár-kor meghatározó és nagy hatású kultúrpolitikusa is: az ELTE XX. századi magyar irodalom tanszékének professzora komolyan vette a tanári hivatást, miközben Aczél György tanácsadójaként is tevékenykedett.
Lányai egy lakásfelújítás során füzetekre bukkantak – apjuk 1956 és 1989 között vezetett naplójára, amelynek lapjain nemcsak a kor kultúrpolitikai vitái bomlanak ki előttünk, de egy önmagával küszködő, önmaga állandó megújítására törekvő emberről is izgalmas portrét kapunk. A naplót fényképekkel gazdagon illusztrálva, magyarázó jegyzetekkel, annotált névmutatóval adjuk közre.

Megjelenés: 2017. április 13.
Oldalszám: 1080 oldal
Méret: 124 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 9990 Ftt
ISBN: 978 963 14 3512 2

 

 

Vajda Mihály: Szög a zsákból

Önéletrajz és interjú

Vajda Mihály: Szög a zsákbólVajda Mihály filozófus, a Budapesti Iskola egykori tagja, Lukács György tanítványa emlékirataiban végigjárja gondolkodása alakulásának útját: szembenéz egykori hiteivel és kiábrándulásaival, kompromisszumaival és kísértéseivel, barátságaival és e barátságok széthullásával, s mindezt friss humorral, nagy adag öniróniával és mély bölcsességgel teszi. A holokauszttúlélő elhallgatásokkal és félelmekkel teli gyerekkora, ’56 és ’68 traumája, a Kádár-kor értelmiségének dilemmái, a menni vagy maradni állandóan a levegőben lógó kérdése, a rendszerváltás körüli évek reményei és kudarcai mind ott sorakoznak e gazdag életút leírásában. A kötetben olvasható az a nagyinterjú is, amelyet tanítványa és barátja, Kardos András készített Vajdával a Budapesti Iskola felbomlásától a rendszerváltásig tartó időszakról. Jegyzetek, annotált névmutató és gazdag képanyag teszi teljessé közelmúltunknak ezt az egyedülálló perspektívából megírt történetét.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. szeptember 28.
Oldalszám: 368 oldal
Méret: 124 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 4499 Ftt
ISBN: 978 963 14 3533 7

 

 

Irodalmi ínyenceknek

Darvasi László: Az irodalom ellenségei

Darvasi László: Az irodalom ellenségeiSzív Ernő visszatért – miközben soha nem ment el igazán.
Darvasi László még a kilencvenes években hívta életre újságíró alteregóját, Esti Kornél és Szindbád nem is olyan távoli rokonát: Szív Ernőt, a hírlapírót. Szív Ernő évek óta hetente tájékoztatja a világ legfontosabb történéseiről az újságolvasókat: arról, hogy milyen fantasztikus dolgok tudnak történni a zöldségesnél, egy antikváriumban, Berlinben, New Yorkban vagy épp a múlt időben. Szív Ernő legújabb könyvében az irodalom ellenségei sorakoznak fel: határidők, megrendelések, díjak, a többi író, a számtalan olvasó, vagy épp maga Jézus. Szív Ernőt vendégei ugyanis soha nem hagyják nyugodtan dolgozni: hát így lesznek ők maguk a munka tárgya.
Az irodalom ellenségei a Magvető Kiadó Szív Ernő-sorozatának első darabja.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. április 18.
Oldalszám: 352 oldal
Méret: 110 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3499 Ft
ISBN: 978 963 14 3520 7

 

 

Kemény István: Lúdbőr

A költészet megkopasztása

„Ennek a könyvnek az anyaga válogatás a kilencvenes évek végétől mostanáig született esszészerű írásaimból. Főleg költőkről, versekről, irodalomról, képzőművészetről. És történelemről, politikáról, válságról, jövőképről. Korszerűtlenségről, korszerűségről. Hagyományról és katasztrófatudatról. Amiről illik. És amiről nem. Magyarországról. Európáról. Iróniáról és komolyságról. Zrínyi Miklósról és Rejtő Jenőről. És egyéb összetartozó dolgokról.”
Kemény István

Megrendelés
Megjelenés: 2017. április 20.
Oldalszám: 224 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3299 Ft
ISBN: 978 963 14 3441 5

 

Spiró György: Kőbéka

A Kőbéka igazi történelmi szatíra, akkor is, amikor a múltban, és akkor is, amikor a jövőben játszódik: jelenünkbe-elevenünkbe vág. 

Spiró György: Kőbéka

Legyen a címe „Kálmánka”? De ki ez a Kálmánka?
Legyen „Kálmán vitéz”? Van benne valami, csak éppen Kálmánka nem vitézkedik, bár kitüntetik érte.
Legyen a címe „Lipót”? Megtévesztő, mert csak a negyede játszódik a Lipótmezőn, az elmegyógyintézetben.
Mit szólnának ahhoz, hogy „Záp”? Húznák az orrukat? A térképen nem található, a főhős mégis oda születik, és oda is tér vissza. De a címnek azt is jeleznie kéne, hogy Kálmánka bebarangolja a fél világot és a különböző korszakbéli Magyarországokat. Előbb-utóbb választani kell a sok kaland közül. A 202. oldalon Kálmánka egy üres medence alján napozgat a gyíkokkal, a medence vízköpőjét, a nyájasan hallgató kőbékát nézegeti, és beszél is hozzá – legyen tehát „Kőbéka” a címe. (Spiró György)

Megrendelés
Megjelenés: 2017. november 23.
Oldalszám: 248 oldal
Méret: 123 x 184 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3499 Ft
ISBN: 978 963 14 3519 1

 

A kortárs líra élvonalából

Erdős Virág: Hátrahagyott versek

Válogatott és új szövegek

A cím szerencsére csak bizarr fricska. Erdős Virág többéves költői programjának ért fordulópontjához. Az eddig már megjelent és kötetekből eddig kimaradt versek panorámája olyan egyedi módon tudósít napjaink Magyarországáról, hogy ideje „hátrahagyni” őket a ma olvasóinak és az utókornak.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. június 6.
Oldalszám: 272 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Ár: 2999 Ft
ISBN: 978 963 14 3528 3

 

Nádasdy Ádám: Nyírj a hajamba

Megjelent Nádasdy Ádám hetvenedik születésnapjára

Nádasdy Ádám: Nyírj a hajambaNádasdy Ádám a megszemélyesítés költője. Minden fontos dolog – a magány, a szerelem, a küzdelem – hirtelen személlyé változik verseiben, és minden személyből fogalom lesz. Jelképek erdeje helyett most párás trópusi őserdőkön, árapály-mosta partokon át vezet a versek útja. Olyan idegen tájakon, amiket csak hasonlatokkal tehetünk otthonossá.

Nádasdy Ádám hét éve jelentkezett legutóbb verseskötettel. A Magvető Kiadó a legújabb verseket tartalmazó Nyírj a hajambacímű könyvvel a hetvenéves szerzőt köszönti.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. február 8.
Oldalszám: 60 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 2490 Ft
ISBN: 978 963 14 3505 4

 

Parti Nagy Lajos: Létbüfé

Parti Nagy Lajos tizennégy év után jelentkezik újra verseskötettel. A Létbüfé a költészet igazi mesterfoka. Parti Nagy lírai teremtménye, Dumpf Endre létiparos itt van újra. 2000 óta írja verseit a kórházkerttől a létbüféig és tovább. Sorai mögött ott a komplett lírai emlékezet, és Dumpf is ott van minden félrecsúszott fülkefényben.
Létbüfé hatalmas szövegterében minden töredék, és minden egész. Bármerre elindulhat az olvasó, ez a büfé mindig nyitva. Bravúrlíra, az egyik legklasszikusabb műfajnak és beszédmódnak, az elégiának a továbbgondolása; matt-mély vallomás a nyelv végtelen lehetőségeiről, az élet érzéki szépségéről a halál állandó közelében.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. október 17.
Oldalszám: 248 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla védőborítóval
Ár: 3499 Ft
ISBN: 978 963 14 3601 3

 

Tóth Krisztina: Ünnep

Versek Lator László válogatásában –
megjelent Tóth Krisztina ötvenedik születésnapjára.

“Tehetsége természete már első kötetéből kitetszett. Ha sokat változott is, az a hajdani keserédes dalhang érett, sokszólamú verseiben azóta is ott bujkál. Festőnek készült, írásaiban is ott van a látvány, a fogható világ. A tartalmas részletek. Meztelen bőr, ezerszeres nagyítás, olvassuk egy korai költeményében, és menj, érj hozzá a részletekhez, vad közelségből nézd meg őket. De a pontosan rajzolt, kinagyított világ-darabok valami kísérteties, sejtelmes egészre mutatnak.”
(Részlet Lator László köszöntőjéből)


Megrendelés
Megjelenés: 2017. december 5.
Oldalszám: 116 oldal
Méret: 110 x 180 mm
Kötés: Vászonkötés
Ár: 2699 Ft
ISBN: 978 963 14 3636 5

 

García Márquez, az örök klasszikus

Gabriel García Márquez: Utazás Kelet-Európában

Fordította: Székács Vera és Scholz László
Új könyv a Nobel-díjas írótól

Gabriel García Márquez: Utazás Kelet-EurópábanA kötet García Márqueznek a keleti blokk államaiban 1957-ben tett látogatásáról írt útinaplóit, riportjait tartalmazza. A fiatal újságíró a moszkvai Világifjúsági Találkozó résztvevőjeként Budapesten, Kelet-Berlinben, Csehszlovákiában és Lengyelországban is járt. A riportok egyúttal sajátos korrajzok – a szerzőt itt is az élet izgatja: a mindennapok pulzálása, a szokások, a gesztusok, az emberi arcok. A tudósítások a fiatal baloldali értelmiségi eszmélésének dokumentumai is: ezekben az országokban, ezekben az években egészen mást jelentett kommunistának lenni, ahogyan ezt a kolumbiai vendég is megtapasztalhatta. A könyvet Székács Vera és Scholz László fordította.


Megrendelés
Megjelenés: 2017. március 30.
Oldalszám: 224 oldal
Méret: 210 x 240 mm
Kötés: Keménytábla
TÁr: 3290 Ft
ISBN: 978 963 14 3513 9

 

Gabriel García Márquez: Száz év magány

Fordította: Székács Vera

Gabriel García Márquez: Száz év magányÉppen 50 éve, 1967-ben jelent meg a kolumbiai író regénye, amely egy csapásra világhírnévre emelte szerzőjét, de a Száz év magány, a „mágikus realizmus” klasszikusa ma is ugyanolyan friss, rejtelmes és varázslatos, mint születésekor. A könyvet, amely immár közel 40 nyelven látott napvilágot, a magyar olvasók Székács Vera míves fordításában vehetik kézbe.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. augusztus 28.
Oldalszám: 488 oldal
Méret: 125 x 197 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 4299 Ft
ISBN: 978 963 14 3616 7

 

Gabriel García Márquez: Szerelem a kolera idején

Fordította: Székács Vera

Gabriel García Márquez: Szerelem a kolera idejénA regény egy nagy szerelem története: a szépséges Ferminának választania kell két udvarlója, Florentino Ariza és Juvenal Urbino doktor között – a gyötrelmes szerelmi háromszög csaknem ötven éven át kitart, hogy végül csavaros megoldással záruljon. Ebben a letűnt világban megszokottak a misztikus események, a folyóparton rendszerint felbukkan az éneklő vízitehén, s a legtermészetesebb, hogy a tárgyak olykor elcsatangolnak a helyükről. A könyvet Székács Vera remekművű fordításában olvashatjuk.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. augusztus 28.
Oldalszám: 536 oldal
Méret: 125 x 197 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 4299 Ft
ISBN: 978 963 14 3617 4

 

Gasztroirodalom

Cserna-Szabó András: 77 magyar pacal

– avagy a gyomor csodálatos élete –

Már az ókori görögök is… vagy ha ők nem, de a rómaiak biztosan! Üssük fel Apiciust vagy a Satyricont, és lám: ott a pacal. És a sötét középkor? Aki olvasta Rabelais-t, csak somolyog. Hát a modernek? Pacal minden mennyiségben, benne úszunk pillangózva. A posztmodernekről már nem is szólunk, csak annyit mégis: a pacal az pacal az pacal az pacal.
Cserna-Szabó András régi nagy híve a marhabendőnek, tagja a titkos pacalszektának: ők azok, akik minden étlapon a pacalt keresik.
A 77 magyar pacal nem egyszerűen csak egy könyv. Ez egy igazi, hamisítatlan, őseredeti beavató könyv, alcíme lehetne akár Bevezetés a pacalba vagy A pacal filozófiája, netán A pacalisták evangéliuma is, és egyik sem lenne túlzás. Három részből áll: egy történeti, egy gasztronómiai (77 recept) és egy irodalmi fejezetből. Benne van minden, amit tudni akarsz a pacalról, de sosem merted megkérdezni…
Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen a kerthelyiségben, kezében kenyér, éppen szaftot tunkol, fröccsöt iszik, s közben új, eddig ismeretlen pacalokkal álmodik.

„A férfi szívéhez a pacalon át vezet az út, ezt eddig is tudtam, de a 77 magyar pacal olvasása óta büszkébben eszem (és főzöm) a pacalt. E könyv után soha senki nem fog ugyanúgy nézni a pacalra, mint eddig. Azt is ki merem jelenteni: mindenki a pacalra fog nézni. Pacalista lettem végleg.” (Segal Viktor)

Megrendelés
Megjelenés: 2017. augusztus 31.
Oldalszám: 288 oldal
Méret: 165 x 185 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 3999 Ft
ISBN: 978 963 14 3538 2

 

Gyerekeknek

Tóth Krisztina: Felhőmesék

Timkó Bíbor rajzaival

Hogy mi lett a kis denevérrel, aki madár akart lenni, hogyan gyógyult meg a kis hal, akinek megsérült az uszonya, hogyan élnek a szappanbuborékok, mit tudhatunk meg egy majdnem százéves bácsitól és a vízisiklók királyától? A Felhőmesékből választ kaphatunk kérdéseinkre és megismerkedhetünk egy csodálatos kislánnyal, Lilivel, aki kíváncsi, tele van ötletekkel, és mindig helyén van a szíve, ha arra van szükség.
Tóth Krisztina legújabb mesekönyvéhez Timkó Bíbor rajzolt varázslatos képeket.
A könyvet 4–100 éveseknek ajánljuk.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. március 31.
Oldalszám: 56 oldal
Méret: 210 x 240 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 2990 Ft
ISBN: 978 963 14 3516 0

 

Tóth Krisztina: Zseblámpás mesék

Timkó Bíbor illusztrációival

A titkos hóember a nyarat is átvészeli, a százlábúval a metróalagútban találkozhatunk, és azt is megtudhatjuk, hol támad a csizmaevő. Ha a lámpaegér otthonába is bepillantottunk, irány az óvoda, de nem ám nappal, hanem éjszaka. Tóth Krisztina legújabb mesekönyve a Zseblámpás mesék, a tavasszal megjelent Felhőmesék párja. A mesékhez ismét Timkó Bíbor rajzolt varázslatos képeket. A könyvet 4-100 éveseknek ajánljuk.

Megrendelés
Megjelenés: 2017. november 3.
Oldalszám: 56 oldal
Méret: 210 x 240 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 2999 Ft
ISBN: 978 963 14 3615 0

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .