A FESZT tevékenysége, valamint a Játék összeköt! program bemutatása

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) a különböző fogyatékossági csoportok országos, illetve regionális szervezeteinek ernyőszervezete. Az ernyőszervezet 2004 óta látja el a magyar fogyatékos emberek európai uniós érdekképviseletét. Az ernyőszervezetbe tömörülés a fogyatékos emberek csoportjait és szervezeteit hozza össze, képviselve azok közös érdekeit a fogyatékosság típusára tekintet nélkül. A FESZT teljes jogú tagja az Európai Fogyatékosügyi Fórumnak (EDF), amelynek célja az Európai Unió jogi szabályozásának befolyásolása a fogyatékos személyek emberi, állampolgári és fogyasztói jogainak és esélyegyenlőségük érvényesítése érdekében. A FESZT részt vesz az Európai Fogyatékosügyi Fórum vezetésében.

Képviselt tagszervezetek:

  • Afázia – az Újrabeszélők Egyesülete,
  • Autisták Országos Szövetsége,
  • Down Egyesület,
  • Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos Szövetsége,
  • Magyar Szervátültetettek Szövetsége,
  • Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
  • Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége,
  • Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége,
  • Siketvakok Országos Egyesülete,
  • Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesüle.

A Játék összeköt! program bemutatása

2015. december 3-án a Szerencsejáték Zrt., a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és a Spanyol Vakok Nemzeti Szövetsége (ONCE) együttműködési megállapodást írt alá, melynek fontos eleme egy olyan sorsjegy kibocsátása, melynek bevételeiből a fogyatékossággal élő személyeket támogatják.

A támogatás része, hogy így Magyarországon egyedülálló, befogadó, mindenki számára használható játszóterek épüljenek, ahol fogyatékossággal élő és ép gyermekek az együttjátszás élményén keresztül válhatnak elfogadó, nyitott felnőttekké. 

A FESZT a Szerencsejáték Zrt. támogatásával olyan közös terek létrehozását tűzte ki célul, amelyek lehetőséget biztosítanak az együttlétre, a közös játékra, ezáltal egymás megismerésére és elfogadására. Ezek a közös terek pedig a játszóterek. A játszótér az a hely, ahol barátságok köttetnek, mégpedig olyan barátságok, amelyek sokszor egy életre szólnak.

Hazánkban minden 10. ember fogyatékossággal él, így fontos, hogy a 10 emberből 9 megismerje, hogy tizedik társa milyen adottságokkal rendelkezik. Ez az igény, egymás megismerése hétköznapi életünk része. A FESZT fontosnak tartja, hogy a megismerés folyamata már gyermekkorban elkezdődjön.

A FESZT tagszervezeteinek tapasztalata azt mutatja, hogy a ma meglévő játszóterek nem elégítik ki a különböző fogyatékossággal élők igényeit. Kevés olyan játszótér van ma, ahol a fogyatékossággal élő gyerekek számára ép társaikhoz hasonló minőségben és mennyiségben áll rendelkezésre a választás lehetősége.

A FESZT fontosnak tarja, hogy a gyerekek valós képet alkothassanak a világról, és lehetőséget kapjanak megismerni társaikat, azok minden hasonlóságával és különbözőségével együtt. Ezek a találkozások és élmények segítik elő egy toleráns, empatikus és nyitott világszemlélet kialakulását a gyerekekben, akik megtanulják értékelni és tisztelni a különbözőséget, másságot.

A FESZT és a Szerencsejáték Zrt. nemcsak a 2018-ban létrehozandó játszótér ötletgazdája és megvalósítója kíván lenni, hanem bízik abban, hogy a befogadó játszótér program országos kezdeményezéssé válik.

Az Egyetemes Tervezés és Információs Kutatóközpont (ETIKK)  a FESZT felkérésére szakértelmével a projektben aktívan részt vesz.​ Mivel a FESZT tagságát különböző fogyatékossággal élő emberek országos és regionális szervezetei alkotják, a tagszervezeteknél rendelkezésre állnak azok az ismeretek, amelyek a fogyatékos emberek mindennapi tapasztalatain alapszanak. Ez az a tudástár, amely az egyetemes tervezés és az akadálymentesítés kérdésében a FESZT számára szakértői támogatást nyújtó Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont kialakított, és amely megkezdte a felkészülést a játszótér program szakmai elindítására és a mintajátszóterek kialakítására.

Hisszük, hogy a különböző érzékenyítő programokkal kiegészítve a befogadó játszóterek fontos eszközök a társadalmi kirekesztés megszüntetésére, az előítéletek megszüntetésére. A befogadás egy folyamat, amelyet egymás megismerése, meghallgatása, megértése és a különbözőség iránti tisztelete segít. A befogadó játszótérnek, játéknak hosszú távú hozadéka van a közösség tagjainak életében.