Az Ericsson közzétette 2018 negyedik negyedévéről valamint 2018 teljes üzleti évéről szóló jelentését

A negyedik negyedév főbb adatai

 • Az értékesítésből származó bruttó árbevétel 10 százalékkal, a devizaárfolyam-változások hatásával kiigazított árbevétel 4 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
 • A hálózatok szegmensben a devizaárfolyam-változások hatásával kiigazított árbevétel 6 százalékkal emelkedett. A digitális szolgáltatások szegmens devizaárfolyam-változások hatásával kiigazított árbevétele pedig 5 százalékkal nőt az előző évhez képest.
 • A digitális szolgáltatások negyedik negyedéves működési eredményét jelentősen befolyásolta a -6,1 milliárd svéd koronás BSS (üzleti támogatási rendszer) stratégia megvalósítása, amiből -3,1 milliárd korona átszervezési költségként jelentkezett.
 • A bruttó árrés 25,7 százalék volt (21,6%). Az átszervezési illetve a módosított BSS stratégiával kapcsolatos költségek nélkül számított bruttó árrés 36,3 százalékra emelkedett, többek közt a költségcsökkentéseknek, az Ericsson Radio System (ERS) folyamatos térnyerésének és a menedzselt szolgáltatási szerződések felülvizsgálatának köszönhetően.
 • A működési árrés -2,9 százalék volt (-33,3%), míg az átszervezési illetve a módosított BSS stratégiával kapcsolatos költségek nélkül számított működési árrés 8,7 százalékot ért el.
 • A hálózatok szegmensben az átszervezési költségek nélkül számított működési árrés 17,5 százalék volt (8,6%), a költségcsökkentéseknek, az ERS térnyerésének, valamint a vevőkövetelésekre képzett céltartalék visszaírásának köszönhetően, amit az emelkedő K+F kiadások ugyanakkor részben ellensúlyoztak.
 • A digitális szolgáltatások szegmens átszervezési illetve a módosított BSS stratégiával kapcsolatos költségek nélkül számított működési eredménye -0,6 milliárd svéd korona volt.
 • A menedzselt szolgáltatások átszervezési költségek nélkül számított működési árrése 5,2 százalékra javult (-13,0%), 42 alulteljesítő ügyfélszerződés felülvizsgálata lezárult.

A 2018-as teljes üzleti év főbb adatai

 • Az értékesítésből származó bruttó árbevétel 3 százalékkal, a devizaárfolyam-változások hatásával kiigazított árbevétel 1 százalékkal, míg a hálózatok szegmens 3 százalékkal nőtt az előző évhez képest – 2013 óta ez volt az első év, hogy az Ericsson organikus növekedést ért el.
 • A bruttó árrés 32,3 százalék volt (23,3%). Az átszervezési költségek nélkül számított bruttó árrés 35,2 százalékra emelkedett (25,9%), többek közt a költségcsökkentéseknek, az Ericsson Radio System (ERS) folyamatos térnyerésének és a menedzselt szolgáltatási szerződések felülvizsgálatának köszönhetően.
 • A működési eredmény 1,2 milliárd svéd korona volt (-34,7mrd SEK). Az átszervezési költségek nélkül számított működési eredmény 9,3 milliárd svéd koronát tett ki (-26,2 mrd SEK), elsősorban a magasabb bruttó árrésnek, a magasabb értékesítésnek és az alacsonyabb működési költségeknek köszönhetően.
 • Az üzemi tevékenységből származó cash-flow 9,3 milliárd svéd korona (9,6 mrd SEK), míg az összeolvadások és akvizíciók nélkül számított, szabad cash-flow 4,3 milliárd svéd korona volt (4,8 mrd SEK). Az időszak végi nettó készpénzállomány 35,9 milliárd svéd koronára emelkedett (34,7 mrd SEK).
 • Az igazgatóság a közgyűlés előtt a 2018-as üzleti év után, részvényenként 1,00 SEK osztalék kifizetésére tesz javaslatot.

minden adat milliárd svéd koronában
2018 4. negyedév 2017 4. negyedév Változás az előző évhez képest 2018. 3. negyedév Változás az előző negyedévhez képest 2018 teljes év 2017 teljes év Teljes évi változás
Nettó értékesítési árbevétel 63,8 57,9 10% 53,8 19% 210,8 205,4 3%
Árbevétel-növekedés az összehasonlítható egységek és az árfolyamváltozások hatásával korrigálva 4% 19% 1%
Bruttó árrés 25,7% 21,6% 36,5% 32,3% 23,3%
Üzemi eredmény (veszteség) -1,9 -19,3 3,2 -157% 1,2 -34,7
Üzemi árrés -2,9% -33,3% 6,0% 0,6% -16,9%
Nettó eredmény (veszteség) -6,5 -18,5 2,7 -6,3 -32,4
Részvényenkénti eredmény (EPS), hígított, SEK -1,99 -5,63 0,83 -1,98 -9,94
EPS1) (nem IFRS szerinti), SEK -0,77 -1,09 1,03 -175% 0,27 -3,24
Üzemi tevékenységekből származó cash flow 4,3 11,2 -62% 2,0 110% 9,3 9,6 -3%
Szabad cash flow összeolvadások és akvizíciók nélkül 2) 3,0 10,2 -71% 0,7 4,3 4,8 -12%
Nettó pénzeszközök az időszak végén 35,9 34,7 4% 32,0 12% 35,9 34,7 4%
Az átszervezési költségek nélkül számított bruttó árrés 32,0% 25,1% 36,9% 35,2% 25,9%
Az átszervezési költségek nélkül számított üzemi eredmény (veszteség) 2,6 -16,9 3,8 -33% 9,3 -26,2 -135%
Az átszervezési költségek nélkül számított üzemi árrés 4,0% -29,1% 7,0% 4,4% -12,8%

1) Részvényenkénti hozam (EPS), hígított, az amortizáció és a felvásárolt immateriális javak leírása, valamint az átszervezési költségek nélkül. A közönséges részvényekre váltható pénzügyi instrumentumok nem kerülnek figyelembe vételre, ha részvényre váltásuk az EPS mutatót növelné.

2) Szabad cash flow összeolvadások és akvizíciók nélkül: lásd az alternatív teljesítménymutatókat (APM) a jelentés végén.

A nem az IFRS szerinti pénzügyi értékek a jelentés végén található pénzügyi kimutatásban harmonizálásra kerültek a legközvetlenebbül megfeleltethető tételekkel.

Börje Ekholm, az Ericsson (NASDAQ:ERIC) elnök-vezérigazgatójának megjegyzései

Célzott stratégiánk egyértelműen pozitív eredményeket hozott. Az Ericsson mára erősebb társasággá vált. A jövőbeni növekedést segítő K+F kiadások növelése, a menedzselt szolgáltatási szerződések felülvizsgálata, és a hatékony költséggazdálkodás sikeresnek bizonyult, a társaság versenyképessége és nyereségessége javult. Ahogy iparágunk az 5G és az IoT felé halad, megtesszük a következő lépést, és szelektív és fegyelmezett módon a nyereséges növekedésre koncentrálunk.

A társaság árbevétele 2018 során folyamatosan javult, és 2013 óta most először sikerült organikus növekedést felmutatni egy teljes üzleti év során1). A javuló piaci körülmények mellett e mögött elsősorban a hálózati szegmens piaci részesedésének növelése áll – amit a versenyképesebb rádiótermék-portfoliónk tett lehetővé. Ezzel párhuzamosan a bruttó árrés2) minden szegmensben javult, az éves bruttó árrés2) 35 százalék (26%), és a működési árrés2) 4 százalék (-13%) volt.

A hálózati szegmens újabb erős negyedévet zárt, nagyon jó teljesítménnyel számos régióban. Az organikus árbevételnövekedés1) a hálózati szegmensben 6 százalék volt az előző évhez képest, amit segített a RAN piac magára találása és a termékportfolió jó szereplése. A növekedést részben az USA-beli szolgáltatók 5G iránti növekvő érdeklődése és az ebből fakadó, vártnál magasabb piaci aktivitás okozta.

A hálózati szegmensben a bruttó árrés2) 41 százalékkal nőtt az előző évhez képest (35%), főként az ERS-re (Ericsson Radio System) történő sikeres átállás miatt javuló hardver árrésnek köszönhetően. A negyedév során a működési árrést a stratégiai szerződések és az 5G kísérletek költsége csökkentette. A negyedév során a K+F kiadások szintje tovább emelkedett, de további növekedés már nem várható.

A menedzselt szolgáltatások szegmensben a bruttó árrés2) 12 százalékkal nőtt az előző évhez képest (-5%), a magasabb hatékonyságnak és az ügyfélszerződések felülvizsgálatának köszönhetően. Mostanra sikerült mind a 42 kijelölt szerződést felülvizsgálnunk, ami éves szinten 0,9 milliárd svéd koronával javítja társaságunk nyereségességét. Az év során fokoztuk az automatizálás, analitika és mesterséges intelligencia (AI) terén tett beruházásainkat.

Továbbra is dolgozunk a digitális szolgáltatások üzletág átalakítási tervének megvalósításán. Az árbevétel stabilizálására, a portfolió modernizálására és a költségek csökkentésre összpontosítunk. A digitális szolgáltatásokban a legtöbb portfolióterületen stabil előrelépést sikerült elérnünk. A mögöttes működési költségek3) 2018-ban már 2,6 milliárd svéd koronával maradtak el a 2017-es szinttől. A BSS (Business Support Systems) területén mindazonáltal nem sikerült kielégítő eredményeket felmutatni és jelenleg az üzlet átalakításán dolgozunk. Ennek részeként, és a folyamat felgyorsítása érdekében, 2019. január 10-én további lépéseket jelentettünk be. A lépésekkel kapcsolatban 6,1 milliárd svéd korona céltartalék és átszervezési költség jelent meg a negyedik negyedévben. Az új stratégia a digitális szolgáltatások üzletágat eredményesebben vezeti majd a 2020-as pénzügyi célok elérése felé. A digitális szolgáltatások terén az organikus árbevétel növekedés1) éves szinten 5 százalék volt, elsősorban a Cloud Core és az OSS hatására. A fent említett céltartalékok nélkül számított bruttó árrés2) 38 százalékra nőtt. A digitális szolgáltatások szegmens átszervezési illetve a módosított BSS stratégiával kapcsolatos költségek nélkül számított működési eredménye -0,6 milliárd svéd korona volt a negyedik negyedévben.

A feltörekvő üzletágak és egyéb (Emerging Business and Other) szegmensben gyorsan fejlődő, stratégiailag fontos területekre koncentráljuk beruházásainkat, amelyek segítenek az Ericsson jövőbeni növekedésében. Eseti alapon kezeljük a projekteket, pozitív nettó jelenérték alapján, a 2022-es csoportcélokon belül. Az organikus árbevétel növekedés1) a szegmensben 1 százalék volt az előző évhez képest és a működési eredmény2) -1,5 milliárd svéd korona volt (-7.6 mrd SEK). A médiaüzletág nélkül számított árbevétel-növekedés és működési eredmény2) 60 százalék illetve -0,9 milliárd svéd korona volt.

Az összeolvadások és akvizíciók nélkül számított, szabad cash-flow 2018-ban 4,3 milliárd svéd korona volt, elmaradva a 2017-es szinttől – elsősorban a negyedév végén visszatérő növekedésnek és az erős eladásoknak köszönhetően. Emellett tovább csökkent a vevőtartozások értékesítése. Az igazgatóság a közgyűlésnek a 2018-as üzleti év után, részvényenként 1,00 SEK osztalék kifizetésére tesz javaslatot.

Mint arról korábban már hírt adtunk, önkéntesen együttműködünk a hatóságok által folytatott nyomozásban, amelyben azt vizsgálják, hogy az Ericsson eleget tett-e az amerikai korrupcióellenes törvény (FCPA) előírásainak. A vizsgálatok és az amerikai hatóságokkal folytatott megbeszélések jelenleg is zajlanak, a fejleményekről megfelelő időben tájékoztatást adunk.

Az elmúlt két év során eszközölt K+F beruházásainknak köszönhetően kiemelkedően versenyképes és az iparágban vezető termék- és szolgáltatáskínálatot sikerült kialakítanunk. Beruházásainkat folytatjuk az 5G, az automatizálás, analitika és mesterséges intelligencia (AI) terén, értéket teremtve ügyfeleink és részvényeseink számára. Noha a stratégiai szerződések és az 5G kísérletek költségei rövidtávon negatívan befolyásolják árrésünket, segítenek a 2020-ra és 2022-re kitűzött céljaink elérésében és hosszú távon erősítik vállalkozásunk helyzetét.

Börje Ekholm

Elnök-vezérigazgató

1) Organikus árbevétel növekedés: az összehasonlítható egységek és az árfolyamváltozások hatásával korrigált árbevétel növekedés

2) Átszervezési költségek nélkül

3)  Az értékcsökkenések, fejlesztési ráfordítások, immateriális javak, kockázati céltartalék és leírások aktivált értékének nettó hatását nem véve figyelembe

A társaság tervei és várakozásai

Piaci trendekkel kapcsolatosan                              

 • A rádió-hozzáférési hálózat (RAN) berendezések piacán a 2019-es üzleti évre 2 százalékos visszaesés és 2 százalékos CAGR (2018-2023) várható (forrás: Dell’Oro)

Devizaárfolyam-változásokkal kapcsolatosan

 • Általános szabály: az amerikai dollár 10 százalékos gyengülése a svéd koronához képest mintegy 5 százalékos visszaesést okoz a nettó értékesítési árbevételben, és 1 százalékos visszaesést eredményez az üzemi árrésben.

Az Ericsson üzletmenetével kapcsolatosan

 • Az értékesítések 4. negyedév és 1. negyedév közötti szezonalitása, ötéves átlag alapján -26 százalék.
 • A jelenlegi IPR licencszerződés portfolióra éves alapon mintegy 8 milliárd svéd korona kalkulálható.
 • A hálózati szegmensben stratégiai, terjeszkedési céllal – kezdetben alacsonyabb árréssel kötött – szerződések továbbra is lefelé húzzák a bruttó árrést. A költségek negyedéves viszonylatban ingadozóak, de nem veszélyeztetik a 2020-as célok elérését
 • Az 5G kísérletek költsége – elsősorban a hálózatok szegmensben – 2019-ben is jelentkezik.
 • A K+F ráfordítások szintjének stabilizálódása várható, az 1. negyedévtől kezdve.
 • A működési költségek a szezonális hatások miatt a 4. és 1. negyedév között jellemzően csökkennek
 • Az átszervezési költségek teljes összege 2019-re mintegy 3-5 milliárd svéd korona közé tehető.
 • A digitális szolgáltatások üzletágban folytatódik a költségcsökkentés és hatékonyság-javítás, a 2019-es költségszint szignifikáns csökkentése érdekében.
 • Folytatódik a MediaKind tervezett eladása:

2018-as pénzügyi adatok a médiamegoldások (Media Solutions) vonatkozásában (MediaKind tranzakciós költségekkel együtt): nettó értékesítés 2018-ban: 2,7 milliárd SEK, 2018 negyedik negyedévben 0,7 milliárd SEK; átszervezési költségek nélkül számolt működési eredmény 2018-ban: -1,7 milliárd SEK, 2018 negyedik negyedévben -0,5 milliárd SEK

 • Az előrejelzés szerint 2019-ben az értékcsökkenések, a fejlesztési ráfordítások aktiválásának, és a hardverköltségek elhatárolásának nettó hatása -1 milliárd svéd koronára tehető (szemben a 2018. évi -2,6 milliárd svéd koronával).