A növekedés kulcsa

Az Accenture legfrissebb jelentése szerint a növekedés kulcsa a munkaerő átcsoportosítása és az intelligens technológiákkal való együttműködés támogatása

A mesterséges intelligencia iránti határozott elköteleződés 2022-re 38%-kal növelhetné a cégek bevételeit és 10%-kal emelné a foglalkoztatottságot

Az Accenture új kutatása szerint a vállalkozások lehetőségektől eshetnek el és a növekedésükben is jelentős lemaradást eredményezhet, ha a vezetők nem lépnek időben – át kell csoportosítani a munkaerőt és fel kell készíteni a dolgozókat az intelligens technológiákkal való együttműködésre.

Az Accenture StrategyReworking the Revolution: Are you ready to compete as intelligent technology meets human ingenuity to create the future workforce? című előrejelzés szerint, ha a vállalkozások ugyanolyan arányban fektetnek be a mesterséges intelligenciába (AI) és az ember és gép közötti együttműködésbe, mint a legnagyobb vállalatok, 2022-re 38%-kal nőne globálisan a bevétel, és 10%-kal emelkedne a foglalkoztatottság szintje. Ez pedig együttesen 4,8 billió dolláros profit növekedést eredményezhet, amely egy átlagos S&P500 vállalatnak 7,5 milliárd dollár bevételt és 880 millió dolláros nyereségnövekedést jelent.


A nagyobb mértékű AI kiadások hatása a bevételekre és a foglalkoztatás növekedésére, 2018-2022

A tanulmány szerint mind a vezetők, mind a dolgozók optimistán tekintenek ezekre a kihívásokra. Az 1 200 megkérdezett felső vezető 72%a szerint az intelligens technológiák kulcsfontosságúak lesznek a szervezetek piaci megítélésében, és 61% gondolja azt, hogy a következő három évben növekedni fog az AI-al való együttműködést igénylő munkakörök aránya. A 14 000 megkérdezett dolgozó több mint kétharmada (69%) mondta azt, hogy fontos elsajátítani az intelligens gépekkel való munkavégzéshez szükséges képességeket.

Azonban veszélyt jelenthet a növekedésre, hogy nincs meg a kellő összhang az AI tekintetében a munkavállalók hozzáállása és a munkaadók dolgozók felkészítésére tett erőfeszítései között. Az üzleti vezetők több mint fele (54%-a) szerint az ember és gép közötti együttműködés stratégiai szempontból fontos, azonban csak 3% nyilatkozta, hogy szervezetük a következő három évben jelentősen megnövelné a dolgozók átképzésébe történő beruházást.

Ahhoz, hogy az AI korszakában nagyobb növekedést érjenek el a vállalatok, többet kell invesztálniuk munkavállalóik felkészítésébe, hogy együtt tudjanak dolgozni a gépekkel” – mondta Mark Knickrehm, az Accenture Strategy csoport ügyvezetője. „A vállalkozásokat egyre inkább az alapján fogják megítélni, hogy mennyire kötelezik el magukat az általunk „Alkalmazott Intelligenciának” (Applied Intelligence) nevezett trend iránt. Ez az intelligens technológia és az emberi leleményesség gyors bevezetésének képessége, amely biztosíthatja a növekedést.”

A kutatás szerint az AI képességekbe történő beruházások növekedésének erős a támogatottsága: a felső vezetők 63%-a gondolja úgy, hogy a következő három évben az AI révén növekedni fog vállalatuknál a munkahelyek száma. A dolgozók többsége (62%) is úgy gondolja, hogy az AI-nak pozitív hatása lesz munkájára.

A jelentés bemutatja azt is, hogyan használják az innovatív cégek az ember és gép közötti együttműködést a hatékonyság javítására és a növekedés generálására az új ügyféltapasztalatok révén. Egy online ruhakereskedő AI megoldása segít a stylist-oknak, hogy többet tudjanak meg az ügyfelek preferenciáiról, és egyedi, teljesen személyre szabott szolgáltatást nyújtsanak. Egy sportcipőmárka pedig új szintet vezetett be a termékek testre szabásában és a gyors piacra lépésben azáltal, hogy a képzett szabók és folyamatmérnökök intelligens robotokkal működnek együtt, így a helyi piacokon tervezhetnek és gyárthatnak gyorsan és nagy mennyiségben.

Az üzleti vezetőknek azonnali lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy felkészítsék munkavállalóiakat egy új dimenzióba való belépésre, ahol az emberi leleményesség találkozik az intelligens technológiával, a növekedés új formáit felszabadítva” – mondta Ellyn Shook, az Accenture vezetési és humánerőforrás-igazgatója. „A dolgozók alig várják, hogy együttműködjenek az AI-al.

Az Accenture a következőket javasolja:

  1. Gondolják újra a munkafolyamatokat, lentről felfelé haladva, újra konfigurálva ezeket. A munkakörök helyett a feladatokat mérjék fel, és úgy rendeljék hozzá a gépekhez és az emberekhez, hogy mindez egyensúlyt teremtsen az automatizálás és az emberi képességek fejlesztése között. Az üzleti vezetők majdnem fele (46%) egyetértett azzal, hogy a munkaköri leírások már idejétmúltak, és a válaszadók közel harmadánál (29%) pedig már újra is tervezték a munkaköröket.

  1. Csoportosítsák át a munkaerőt olyan területekre, amelyek új értékeket is képesek teremteni. A folyamatok hatékonysága mellett új felhasználói élmények létrehozására is készítsék fel a munkaerőt. Ösztönözzék az új növekedési modelleket és forgassák vissza az automatizálásból származó megtakarításokat a jövő munkavállalóinak képzésébe. Alakítsanak ki egy új vezetői gondolkodásmódot, amely megerősíti a hosszabb távú átalakuláshoz szükséges szemléletet, éleslátást és rugalmasságot.

  1. Fejlesszék az „új képességeket”. Mérjék fel a munkaerő képességeinek szintjét, és az AI-al való közös munka és együttműködés megtanulásának hajlandóságát. A digitális platformok segítségével juttassák el és szabják személyre a programokat a munkaerő megfelelő szegmensei részére. Az Accenture kidolgozta az „új képességek” keretrendszerét, amely a képességi szintek fejlesztésén alapul, és egy sor innovatív digitális tanulási módszer segítségével igyekszik kihozni a maximumot az oktatásra fordított befektetésből.

Módszertan
Az Accenture kvantitatív és kvalitatív kutatási technikák ötvözésével elemezte a dolgozók és üzleti vezetők hozzáállását és készültségét az intelligens technológiákkal való együttműködés tekintetében. A kutatási program 14 078 különböző képzettségi szintű és generációjú dolgozó, valamint 1 201 felső vezető kikérdezését foglalta magában. A felmérés 2017 szeptembere és novembere között zajlott 11 országban (Ausztrália, Brazília, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, India, Japán, Kína, Németország, Olaszország és Spanyolország) a következő iparágakban: autóipar, fogyasztási cikkek és szolgáltatások, egészségügy és élettudományok, infrastruktúra és szállítóipar, energiaipar, média és szórakoztatóipar, szoftver és platformok, bank (lakossági és befektetési), biztosítás, kereskedelem, távközlés és közművek.

A kutatás részeként gazdasági modellezéssel meghatározták az AI és a pénzügyi teljesítmény közötti korrelációt, mélyinterjút készítettek 30 felsővezetővel és etnografikus interjút 30 olyan személlyel, aki már dolgozott AI-al.