A Magvető Kiadó áprilisi és könyvfesztiváli újdonságai

Oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel is!

Esterházy Péter: Az olvasó országa

Írások a közelmúlt és a jelen Magyarországáról

Esterházy Péter: Az olvasó országaEsterházy Péter cikkeiből tizenöt év után jelenik meg újabb kötet, Az olvasó országa. A 2003 és 2016 között keletkezett írások a közelmúlt és a jelen Magyarországáról szólnak, akár a szigorú figyelem soha nem leegyszerűsítő élével, akár az öröm összetéveszthetetlenül finom sokrétűségével; szellemmel és eleganciával. Publicisztikák, esszék, jegyzetek, beszédek: Esterházy jellegzetes műfajai hétköznapjainkról és ünnepeinkről adnak hírt – és arról, hogy e kettő mindig és mindenekelőtt: munka.

2018. április 15. 19:00 Szövegséták Esterházyval
Könyvbemutató a Radnóti Színházban

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 9.
Oldalszám: 768 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla, védőborító
Ár: 5999 Ft
ISBN: 978 963 14 3527 6

line

Kemény István: Nílus

„Minden ártér” – olvashatjuk Kemény István új kötetében, ennek szellemében a könyv egy folyó-verssel kezdődik és egy másikkal ér véget. És hogy mi van a két mű, a Duna és a Nílus között? Egy költő kontinense, egy csodálatos életmű újabb szigete, egysorosok és hosszúversek. Egyszerre tetőzés és továbblépés a Nílus: történelmünkről és jelenünkről, e kettő kapcsolódásairól, az elmúlásról és az örökkévalóságról, magáról az időről. Ekképpen tekinthetjük a Délig és Estig ciklusokkal tagolt könyvet akár egyetlen nap történetének is, és még inkább utazásnak e páratlan költészet forrásvidékétől a kiteljesedésig.

2018. április 22. 14:00 Kemény István Nílus és Guillaume Métayer Türelemüveg című köteteinek bemutatója a könyvfesztiválon

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 5.
Oldalszám: 88 oldal
Méret: 134 x 197 mm
Kötés: Keménytábla, védőborító
Ár: 2699 Ft
ISBN: 978 963 14 3656 3

 

line

Krasznahorkai László: A Manhattan-terv

Ornan Rotem fényképeivel

Krasznahorkai László: A Manhattan-tervKrasznahorkai László még soha nem engedte közel saját személyéhez az olvasót. New Yorkban azonban útja Herman Melville útját keresztezte, s benne olyan alkotóra talált, akinek sorsát csak akkor érthette meg, ha a sajátjáról is nyilatkozik. Felkereste a Moby Dick írójának lakóhelyeit, elkezdte követni mindennapi útvonalait, elmerült életrajzában, hogy végül szembesüljön a drámai ténnyel, Melville mérhetetlen magányával és őrületével.
Krasznahorkai László új könyve azokról a véletlenekről és elrendeltetésekről beszél, melyek az embert – ebben az esetben éppen őt – egy létfontosságú döntésig elvezetik. Műve térkép, terek és képek dialógusa, ahol a vallomás radikálisan nyílt szövegét képek ellensúlyozzák, Ornan Rotem intenzív fényképei, amelyek az író New York-i életét és nyomozásának különböző állomásait rögzítik.
A Manhattan-terv minden személyes vonatkozása mellett városnapló is. Benne a világ talán legizgalmasabb metropoliszában vagyunk, rejtélyes összefüggések labirintusában, ahonnan a kiutat épp az mutatja meg, akitől a legkevésbé várnánk: a szerző az, maga Krasznahorkai, egy új mű bejelentésével.

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 17.
Oldalszám: 92 oldal
Méret: 200 x 280 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 6499 Ft
ISBN: 978 963 14 3648 8

line

Nádasdy Ádám: Shakespeare drámák III.

A velencei kalmár; Lear király; Szeget szeggel; IV. Henrik – 1. rész;
IV. Henrik – 2. rész

Nádasdy Ádám: Shakespeare drámák III.„Remélem, hogy a drámák számos részlete az általam fordított szövegben világosabb, érthetőbb, mint a régebbieknél. Érthetőbb lesz, hogy egy jelenetben a szereplők között milyen lélektani viszony áll fenn, gúnyos vagy fennhéjázó, biztató vagy reménykedő, leereszkedő vagy megalázó hangot ütnek-e meg. Ezeket az árnyalatokat egy száz-százötven éves (vagy akár ötvenéves, de szándékosan régiesre hangolt) fordításból már kevéssé tudjuk kihallani, a régi szöveg kikontrasztosítja« a lélektani viszonyokat, azaz a sokféle színárnyalatból csak a fehéret vagy feketét, a jót vagy rosszat érezzük ki – bár tény, hogy azt elemi erővel. A kérdés az, hogy amit elvesztünk a réven (ódon hangulat, termékeny homály, irodalmiság és klasszikus »illat«), azt vajon visszanyerjük-e a vámon (érthetőbb szöveg, közvetlenebb lélektani hatás, pergőbb játéklehetőség).” Nádasdy Ádám

2018. április 22. 13:00 Nádasdy Ádám új Shakespeare-fordításainak bemutatója a könyvfesztiválon

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 9.
Oldalszám: 728 oldal
Méret: 113 x 185 mm
Kötés: Keménytábla, védőborító
Ár: 4999 Ft
ISBN: 978 963 14 3676 1

line

Szabó T. Anna: Határ

Történetek a valóságon innen és túl

Szabó T. Anna: HatárHa tudni szeretnénk, hogy mi marad utánunk, tudnunk kell azt is, kik vagyunk. A Határ személyes emlékekből táplálkozó prózái rákérdeznek a személyiség határaira, a saját történetével és a történelemmel szembesülő ember örömére és szégyenére.
Azonosulás és elhatárolódás, szabadság és kiszolgáltatottság, próza és líra: ez a könyv az értelem és érzelem egyensúlyát keresve a kimondhatóság határait feszegeti. Térben és időben utazik, országokon és korokon át, a születéstől a felnövésig, Kolozsvártól Budapestig, a legintimebb tapasztalatoktól a fikcióig, Kairótól Máltáig – és persze mindig vissza kell térnie a maga kiküzdött, de nehezen behatárolható identitásához.
A Töréstesztben megismert indulat, a vadság és a harag, amely meglepte Szabó T. Anna olvasóit, ebben a kötetben szomorúsággal és szenvedéllyel vegyül, ám ezúttal nem a párkapcsolat áll a középpontban, hanem az egyén és a család. Ez a könyv úgy keres otthont a világban, hogy nyitva hagyja az ablakot az égre.

2018. április 22. 11:00 Szabó T. Anna új kötetének bemutatója a könyvfesztiválon

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 5.
Oldalszám: 88 oldal
Méret: 134 x 197 mm
Kötés: Keménytábla, védőborító
Ár: 2999 Ft
ISBN: 978 963 14 3656 3

line

IDŐMÉRTÉK

Balaskó Ákos: Tejsav

Balaskó Ákos: TejsavA fiatal Petri-díjas költő, Balaskó Ákos második kötete, a Tejsav igazi szerves líra. A könyv verseire jellemző, hogy a kiszolgáltatott emberi léthelyzeteket vegytani pontossággal, de cseppet sem sterilen ábrázolja. Napjaink egyik leggyakoribb lélektani problémája, a kiégés áll a könyv narratív középpontjában. A költő tűéles pontossággal veszi végig egy harminc-egynéhány éves fiatal személyiségének széthullását és lehetséges visszaépülését, illetve ezek stációit. A Tejsav azt a folyamatot dokumentálja és demonstrálja, hogy hová kerül a fókusz, amikor eltávolodunk önmagunktól. A Balaskó-líra másik fontos eleme, forráskódja az irónia alakzata és evidenciája. Kulturális kódok, popzenei utalások, vendégszövegek, transzavantgárd gesztusok szövik át és színezik a kötetet. Balaskó költészete részletekből, apró megfigyelésekből építkezik. Úgy kapcsol össze metaforákat és motívumokat, mintha molekulák lennének, amelyek hatnak egymásra. Így hatnak ránk ezek a versek is a közvetett személyesség szűrőjén keresztül.

2018. április 10. 17:00 Balaskó Ákos és Fehér Renátó új köteteinek bemutatója
a költészet napja alkalmából a Magvető Caféban

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 11.
Oldalszám: 88 oldal
Méret: 100 x 170 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 963 14 3669 3

line

Fehér Renátó: Holtidény

Fehér Renátó: HoltidényFehér Renátó új könyve az idő és az emlékezet motívumai köré szerveződik. Az emlékezés ideje és az idő emlékezete is belefér a Holtidény metaforavilágába. Mintha a kötet terei is az időben lennének – Terminál, ahogy az egyik vers címe is mutatja. A múlt azonban nem befejezett, hanem folyamatos. Mintha egyszerre lenne a határsáv egyik oldalán a múlt, a másikon pedig a jelen ideje. Fehér finoman stilizált versmondatai is ezt érzékeltetik, egy szórend cseréjével, egy szintagma megfordításával kilép a közlés az eredeti medréből, és máshová kerül a hangsúly. Könyvében külön búvópatakot képez az ismétlésalakzatok nagyszerű alkalmazása. Halkan radikális líráját az első kötet (Garázsmenet) után a kritika a közéleti líra és a nemzedéki irodalom újabb hullámához sorolta. A Holtidény nem az így-jöttem költészete, sokkal inkább a hol-vagyok lírája.

2018. április 10. 17:00 Balaskó Ákos és Fehér Renátó új köteteinek bemutatója
a költészet napja alkalmából a Magvető Caféban

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 11.
Oldalszám: 48 oldal
Méret: 100 x 170 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 1990 Ft
ISBN: 978 963 14 3670 9

line

Guillaume Métayer: Türelemüveg

Fordította: Imreh András, Kemény István, Lackfi János, Tóth Krisztina

Guillaume Métayer: TürelemüvegGuillaume Métayer francia költő első magyarul megjelent könyve válogatás az 1972-ben született szerző régebbi és újabb verseiből. Métayer korábban sokkötetnyi magyar verset és prózát fordított franciára Petőfitől József Attilán át a kortárs szerzőkig. Líráját négy kiváló magyar költő ültette át magyarra: Tóth Krisztina, Imreh András, Kemény István és Lackfi János tolmácsolásában olvashatjuk ezeket az érzékeny, finoman megmunkált, áttetszően tiszta, hol tárgyszerű, hol vallomásosan intim költeményeket, prózaverseket és szatirikus szonetteket. Ahogy a fordítók írják a Türelemüvegről: „Ezek a versek egyszerre személyesek, vallomásosak, dühösek, ironikusak, önironikusak, nosztalgikusak és aktuálisak. Egyszerre ejtenek kétségbe a mai európai társadalom és a magunk döbbenetes felületessége, zombi-léte miatt, és gyönyörködtetnek formájukkal, eleganciájukkal, humorukkal”

2018. április 22. 14:00 Kemény István Nílus és Guillaume Métayer Türelemüveg című köteteinek bemutatója a könyvfesztiválon

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 11.
Oldalszám: 96 oldal
Méret: 100 x 170 mm
Kötés: Keménytábla
Ár: 1999 Ft
ISBN: 978 963 14 3655 6

line

VILÁGIRODALOM

Mathias Énard: Iránytű

Fordította: Tótfalusi Ágnes

Mathias Énard: IránytűMathias Énard a francia irodalom legfrissebb klasszikusa. Goncourt-díjas regénye Kelet és Nyugat találkozásának magával ragadó látomása.
A főhős, Franz Ritter osztrák zenetudós hatalmas tudással felvértezve azt elemzi, hogyan szivárgott be a török és az arab-perzsa kultúra az európai zenébe, és milyen hatással volt Lisztre vagy épp Beethovenre. Az Iránytű az ő monológja: miután megtudja, hogy halálos beteg, képtelen elaludni, és egyre mélyebbre hatol a múltjába. Francia szerelmével közös története Damaszkuszban, Palmürában és Aleppóban játszódik. Franz szívfájdító emlékekként idézi fel az azóta elpusztított városokban töltött csodálatos napokat.
Matthias Énard azt nyilatkozta, hogy Az Ezeregyéjszaka meséiindította el a pályáján, az Iránytű pedig úgy működik, mint az Ezeregyéjszaka, csakhogy Franz Ritter egyszerre játssza benne az álmatlanságban szenvedő szultán és Seherezádé szerepét.

2018. április 21. 16:30 Mathias Énard – egy francia kelet és nyugat között.
A Goncourt-díjas szerző ZónaIránytű és Mesélj nekik csatákról, királyokról és elefántokról című köteteinek bemutatója a könyvfesztiválon

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 11.
Oldalszám: 480 oldal
Méret: 140 x 215 mm
Kötés: Keménytábla, védőborító
Ár: 4499 Ft
ISBN: 978 963 14 3608 2

line

Daniel Kehlmann: Tyll

Fordította: Fodor Zsuzsa
Elérkezett újra a bolondok ideje

Daniel Kehlmann: TyllHa Shakespeare ma élne, és regényt írna, az éppolyan volna, mint a Tyll.
Tyll Ulenspiegel, a halhatatlan tréfacsináló a harmincéves háború zűrzavaros időszakában és időszakából teremt karneváli mulatságot. A szórakozott molnárt boszorkányperbe fogják, a fia, Tyll ezután fogadott nővérével útra kel: vásári mutatványosként végigjárja a háború dúlta Európát, mint udvari bolond pedig még a Téli király palotájába is eljut. Vagy mindez csupán a képzelet műve? Az olvasó csak kapkodja a fejét a kalandok végeláthatatlan tükörjátékában, ahol elmosódik a határ fantázia és realitás között, mígnem átveszi az irányítást a mese áradása.
Daniel Kehlmann, a kortárs európai irodalom egyik legjelentősebb szerzője eddigi fő művében elképesztő lendülettel hirdeti, hogy bár az ember meghalhat, az életöröm halhatatlan.

2018. április 21. 14:00 Daniel Kehlmann, új regényének bemutatója a könyvfesztiválon

Előrendelés
Megjelenés: 2018. 2018. április 11.
Oldalszám: 420 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla, védőborító
Ár: 4999 Ft
ISBN: 978 963 14 3657 0

line

Daniel Kehlmann: A Beerholm-illúzió

Fordította: Fodor Zsuzsa

Daniel Kehlmann: A Beerholm-illúzióFiatal férfi ül a tévétorony kilátóteraszán. Nagyon úgy fest a dolog, hogy le fog ugrani, de előbb még elmeséli az életét. Ő Arthur Beerholm, a világ legünnepeltebb mágusa.
A jóságos nevelőszülők házában töltött gyerekkor, a svájci internátusban végigunatkozott évek, a tévelygések és gyötrődések korszaka után végre eljött a siker, amelynek csúcsán éppen arra készül, hogy kilépjen a kétszáz méteres mélység fölé. Amit tervez, nem öngyilkosság, hanem élete legnagyobb, végső mutatványa, egyenes következménye mindannak, amit megtanult és átélt. Mutatványainak tétje ugyanis a tökéletes illúzió: a varázslat, amely magát a mágust is elvarázsolja.
A világszerte népszerű szerző mindössze huszonkét évesen írta meg első könyvét, Arthur Beerholm történetét, megmutatva bravúros elbeszélői technikáját és fanyar humorát csakúgy, mint a különös tehetséggel megvert és megáldott emberek iránti vonzalmát.

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 11.
Oldalszám: 252 oldal
Méret: 135 x 197 mm
Kötés: Keménytábla, védőborító
Ár: 3299 Ft
ISBN: 978 963 14 3680 8

line

Jelena Lengold: Vásári mutatványos

Fordította: Orovec Krisztina

Jelena Lengold: Vásári mutatványos„Nincs megfelelő pillanat arra, hogy elkezdjem ezt a történetet. Mind egyformán rossznak s ugyanakkor jónak is tűnik. Lehetetlen lenne az eseményeket lineáris sorrendben elmondani, mert az idő néha körkörös folyamat. Úgy érzem, újra és újra megtörténik az, ami már egyszer megtörtént, ugyanolyan értelmetlen képlet szerint, s nem tudom befolyásolni ezt az egészet” – így kezdődik Jelena Lengold Zuhanás című novellája, és a szerb írónő valóban nem árul zsákbamacskát. Történetei nem egyszer a sakkjátékhoz hasonlítanak: fekete és fehér, férfi és nő. Védelem és támadás. Vonzások és választások. Lépések és kényszerek. A tábla pedig napjaink Szerbiájának városi, Nyugatra figyelő világa. Itt keresik egymást, a testi és lelki boldogságot és végeredményben saját magukat is a figurák.
Jelena Lengold nagyszerű novelláskönyve 2011-ben az Európai Unió Irodalmi Díjában részesült.

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 11.
Oldalszám: 176 oldal
Méret: 125 x 175 mm
Kötés: Füles kartonált
Ár: 2499 Ft
ISBN: 978 963 14 3700 3

line

TÉNYEK ÉS TANÚK

Agneša Kalinová – Jana Juráňová: Hét életem

Agneša Kalinová – Jana Juráňová: Hét életemEbben a könyvben két nő beszélget: Jana Juráňová interjúja egy közép-európai értelmiségi, Agneša Kalinová életén kalauzol végig, miközben személyes képet ad a 20. századi Csehszlovákiáról és a kor Európájáról. Kalinová Kassán született Farkas Ágnesként. Elbeszéléséből egy magyar nyelven felnőtt zsidó lány életútja bontakozik ki, amely előbb a kommunista meggyőződéshez, később a szlovák ellenzéki értelmiségi, művészeti élet kellős közepébe vezet. Kalinovát, aki a progresszív irodalmi folyóirat, a Kultúrny život munkatársa, filmkritikus és műfordító volt, férjével, az író, humorista Ladislav Ján Kalinával együtt a prágai tavasz utáni években bebörtönözték. 1978-ban a házaspár az NSZK-ba disszidált, Kalinová a Szabad Európa Rádió munkatársa lett. A főhős hibákkal és meggyőződésekkel kikövezett utat jár végig, amelyeket az idő múlásával felülvizsgál, miközben hű marad a szabad gondolkodás, a rá jellemző humor és sodró temperamentum értékeihez.
A kötet jegyzetei és a névmutatóban közölt életrajzok a korszak mélyebb megismerését szolgálják.

2018. április 20. 16:00 A hét életem című könyv bemutatója a könyvfesztiválon

Előrendelés
Megjelenés: 2018. április 5.
Oldalszám: 88 oldal
Méret: 134 x 197 mm
Kötés: Keménytábla, védőborító
Ár: 4999 Ft
ISBN: 978 963 14 3656 3

line

A MAGVETŐ ÁPRILISI UTÁNNYOMÁSAI

(További információért kattintson a kötet címére!)

Esterházy Péter: Egy nő
Ár: 2699 Ft

Esterházy Péter: Termelési-regény
Ár: 3999 Ft

Esterházy Péter: Kis Magyar Pornográfia
Ár: 2999 Ft

Király István: Napló 1956–1989
Ár: 9990 Ft

Szabó T. Anna: Kerge ABC
Ár: 2699 Ft

Szabó T. Anna: Törésteszt
Ár: 2990 Ft

Oszd meg barátaiddal, ismerőseiddel is!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .